,,Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ.” – Michel de Montaigne, mysliteľ a humanista

,,Stojac na našom mikroskopickom úlomku zrnka piesku sa snažíme objaviť podstatu a zmysel vesmíru, ktorý v čase a priestore obklopuje náš domov. Náš prvý dojem je čosi podobné zhrozeniu. Vesmír sa nám zdá byť hrozivý kvôli jeho obrovským nezmyselným vzdialenostiam, hrozivý kvôli nepredstaviteľným časovým perspektívam, oproti ktorým je ľudská história krátka ako žmurknutie, hrozivý kvôli extrémnej samote a pre materiálnu bezvýznamnosť nášho domova vo vesmíre – milióntiny piesočného zrna zo všetkého morského piesku sveta. Ale predovšetkým, vesmír nám pripadá hrozivý pretože sa zdá byť ľahostajný voči životu podobnému tomu nášmu; emócie, ambície a úspechy, umenie a náboženstvo, všetky sa zdajú byť rovnako cudzie jeho zámeru.” – James Jeans, fyzik, matematik, astronóm

,,Som človek, nič ľudské nepovažujem za cudzie.” –  Publius Terentius Afer, dramatik

,,Veda je zaujímavá, a ak nesúhlasíte, môžete ísť do piče!” – Alun Anderson, editor New Scientist

Reklamy