ČO: Úvodné slovo, prednáška (Evolúcia- otázniky a prekvapenia), diskusia, literárne „drobky“ …

KEDY: 26.10.2010, 18:00

KDE: Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť CH1-2 (oproti hlavnému vchodu)

 

Prosíme každého, kto plánuje svoju účasť, aby: 1. pouvažoval, čo by podľa jeho názoru mal náš projekt ponúknuť či už skrz svoju stránku alebo stretnutia; 2. rozpamätal sa, ktorá knižná pasáž/úryvok (súvisejúca so zameraním nášho projektu) ho posledne zaujala alebo upútala, aby sa s ňou prípadne mohol na stretnutí podeliť a prečítať ju (najlepšie do 5, max. desať minút, z organizačných dôvodov podľa možnosti dopredu ohlásiť na zivotvesmir@gmail.com)

tešíme sa na Vás

ŽVV

Reklamy