Zapnutím spínača …

„V laboratóriu sme reprodukovali každý aspekt  zážitku s bohom, celú jeho podstatu, každú jeho časť, od stúpajúceho vzrušenia, po pocity extázy, pocity prítomnosti, pocitov jednoty s vesmírom. Dokážeme to experimentálne vytvoriť.“

Profesor Persinger išiel priamo ku zdroju kreativity, emócií a fantázie stimulovaním tejto oblasti, spánkového laloku a limbického systému, zložitými elektromagnetickými poľami, ktoré usporiadávali elektrické náboje v mozgu.

Jeden zo subjektov mal v našej prítomnosti zážitok ako počas klinickej smrti. „Určitá vlna temnoty. Vzdialený bod svetla.“

Ani dvaja ľudia nereagovali presne rovnako. Ale všetci vyšli z tejto miestnosti s hlbokým pocitom, že sa tam stalo niečo mimoriadne významné.

„Je to zvuková  komora, ktorá nedovolila ničomu zvonku preniknúť dnu… a ja som začal počuť hlasy. Začal som vidieť veci.“

„Začalo to tvárami, bolo tam množstvo tvárí, ale skreslených tvárí, pohybujúcich sa ako, skoro ako keď vidieť niečo skrz sálajúce teplo.“

„Cítil som bytosť za mnou, akoby na mňa uprene dívala, bolo to veľmi zvláštne“

„Tá prítomnosť nebola vôbec strašidelná, v skutočnosti bola upokojujúca.“

,,Bolo to akoby som snívala, ja som ale bola bdelá. Ako niekedy keď máte sny, občas sa zobudíte a ten sen sa vám zdá, že bol úplne reálny.“

„Videl som jasné svetlá a počul som hlasy. Hovoril to Boh? Alebo to bol profesor Persinger zapínajúci zopár spínačov? “

„To čo sme našli ukazuje, že jedinci, ktorí vykazovali citlivosť spánkového laloku alebo kreativitu a tí, ktorí boli veľmi nábožensky založení, budú mať v tomto prostredí náboženské zážitky. Dokážeme vyvolať pocit prítomnosti, ktorý je definovaný ako Boh.“

Michael Persinger z Laurentian University sa vo svojich výskumoch zameriava na biologické efekty globálnej geomagnetickej aktivity, mechanizmy ktorými magnetické polia generované ľudskou technológiou vplývajú na biologické systémy, liečba bolesti elektromagnetickou terapiou …

viac viď.: M.A. Persinger, Ph.D.

http://laurentian.ca/Laurentian/Home/Departments/Biology/Faculty_and_Staff/Professors/persinger.htm?Laurentian_Lang=en-CA;

Researchers set up “haunted” room to prove an electromagnetic theory of ghost sightings http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=ghost-lusters-if-you-want;

Dokáže fázová modulácia použitých 40 hertzových transcerebrálnych polí ovplyvniť subjektívny zážitok a indukovať stav hypnózy? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15002842

zdroj obrázku: http://www.scientificamerican.com/media/inline/field-of-ghosts_1.jpg

Pre ŽVV pripravil M.F.