ČO: Úvodné slovo, prednáška (Evolúcia- otázniky a prekvapenia), návod, ako sa stať sám sebe starým otcom, báseň o rakovine hrubého čreva a ešte viac …

KEDY: 26.10.2010, 18:00

KDE: Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť CH1-2 (oproti hlavnému vchodu)

Reklamy