Začiatkom roku 1978 som mal ideálnu príležitosť na otestovanie mojej malej teórie. Príležitosť sa naskytla, keď mi zatelefonovali z rozhlasovej stanice vo Winnipegu, Kanade, aby sa ma opýtali, či so mnou môžu spraviť telefonické interview z môjho domu v New Jersey. Súhlasil som, ale navrhol trochu iný prístup. Dohodol som sa s moderátorom, aby dopredu oznámil, že budúci týždeň bude mať na telefóne „astro-grafológa“, a aby navrhol poslucháčom poslať mu ukážku ich písma spolu s dátumami narodenia. O týždeň neskôr mi zavolal počas vysielania a posunul mi troch poslucháčov, čakajúcich na linke aby počuli moje analýzy. Na konci boli požiadaní ohodnotiť moje „čítanie“ ich osôb známkou jedna až desať. Moja skutočná identita nebola prezradená. Označovali ma fiktívnym menom. Bol som mimoriadne úspešný, dostal som hodnotenia presnosti deväť, desať a desať. Toto sa zmenilo na čisté desiatky potom, čo prvý poslucháč pripomenul, že som povedal „nemáte rad ťažkú prácu“, hoci on je v skutočnosti, tvrdil, robotník, a tak je na ťažkú prácu zvyknutý. „Ale,“ namietol som, „ja som povedal, že vy nemáte rád ťažkú prácu.“ A on zmenil moje skóre na desať.

Neuveriteľná vec na tejto epizóde je, že som vôbec nemal ukážky ich písma ani ich dátumy narodenia a čítal som, slovo po slove, tri čítania, ktoré hovoril pred mnohými mesiacmi v Las Vegas Sydney Omarr, jeden z najlepšie platených a najspoľahlivejších astrológov v Spojených štátoch na „The Merv Griffin Show“ pre troch iných ľudí z hľadiska tohto televízneho programu. A všetky tieto čítania pre troch iných ľudí, mesiace a tisíce míľ vzdialených, boli akceptované a ohodnotené ako 100-percentne presné! Keď bol môj postup odhalený, a moja skutočná identita ohlásená, všetci traja poslucháči zložili a možno venovali myšlienku alebo dve sile selektívnosti.

Jedno z Omarrových čítaní znelo nasledovne:

Blízki ľudia vás využívali. Vaša elementárna úprimnosť vám stála v ceste. Mnoho príležitostí, ktoré vám boli v minulosti ponúknuté, museli byť odmietnuté, pretože nechcete využívať iných. Radi čítate knihy a články, aby ste zdokonalili svoju myseľ. V skutku, ak už nepracujete v doručovaní súdnych dokumentov, mali by ste. Máte nevyčerpateľnú kapacitu na chápanie problémov iných ľudí a dokážete s nimi sympatizovať. Ale ste tvrdý, keď ste konfrontovaný s tvrdohlavosťou alebo priamo so stupídnosťou. Vymáhanie práva by bolo ďalšou oblasťou, ktorej by ste rozumeli. Váš zmysel pre spravodlivosť je pomerne silný.“

Spoznal sa môj čitateľ v tomto opise? Ak áno, dajte mi desať bodov.
James Randi, 1982: FLIM-FLAM! Psychics, ESP, Unicorns and other Delusions. Prometheus Books, New York, str. 60-61.

Poznámka: James Randi je svetoznámy kúzelník, ktorý sa taktiež špecializuje na výskum tvrdení a podvodov ohľadom paranormálnych javov.

Pre ŽVV preložil D.V.