Navyše, akokoľvek zvláštne to môže znieť, stať sa vedcom nevyžaduje obrovskú inteligenciu. Nie som dobrý v matematike, štatistike ani iných ozdobách vedy. Naučil som sa ich, keď bol na to dobrý dôvod, čo je jediný spôsob, akým sa niečo učíme. Najdôležitejšia vec, ktorú som mal v prebytku a ktorá mi umožnila stať sa vedcom, bola túžba stať sa vedcom.

Pomôcť si pri hľadaní zmyslu evolučnou teóriou by malo byť považované za čosi podobné kreatívnemu písaniu. Prináša to svoju vlastnú odmenu, aj keď za to nedostávate plat. Úplne vážne tvrdím, že je jedno, čo je vaše živobytie – aj keď ste pracovník vo verejnej službe s nohou na použitom kondóme – môžete sa stať veľmi sčítaným evolucionistom a dokonca prispieť do odbornej literatúry. Presne takto sa Alfred Russel Wallace a Beatrix Potter oddali svojmu záujmu o prírodné vedy, a presne takto je písaná väčšina poviedok a románov od tých spisovateľ, ktorí svoju prácu nerobia pre peniaze.

(…)

A hoci štúdium histórie potrebuje zachádzať viac do hĺbky, v skutočnosti sa stáva plytším čisto z praktických dôvodov. Čeliac zmenšujúcim sa rozpočtom, raná história je obchádzaná v prospech nedávnej histórie, ktorá sa zdá relevantnejšia. (…) A preto tu existuje dôležitá úloha pre amatérov, pokiaľ môžu byť dostatočne zaučení a organizovaní, tak ako som zdôrazňoval v predchádzajúcich kapitolách. Ak milujete históriu a kultúru, potom by ste mohli napomôcť takejto snahe.

(…)

Niekedy uvažujem, aké by to bolo byť prítomný v prvých dňoch Darwinovej teórie, keď táto myšlienka bolo taká nová a ešte mnohé čakalo na objavenie. Potom si uvedomím, že ja som prítomný v prvých dňoch Darwinovej teórie. Intelektuálne napredovanie, ku ktorému práve dochádza, je rovnako fundamentálne ako napredovanie spred 150 rokov. Aké úžasné, že sa takmer každý môže podieľať na tomto nadšení ako pozorovateľ alebo účastník, čo, ako dúfam, ste videli na základe tejto knihy. Evolučná teória nie je ten typ presvedčenia, ktoré vás vrhne ako šíp do vopred určeného smeru. Je skôr ako plachetnica alebo kajak, čo pláva popri brehu a pozýva Vás na Vašu vlastnú objaviteľskú cestu.

David S. Wilson: Evolution for Everyone. Delta, 2007, str. 343, 346, 348-349.

Pre ŽVV preložil D.V.

zdroj obrázku: http://wildplaces.deviantart.com/art/Surf-kayak-at-Wategos-Beach-116845065?q=boost%3Apopular+in%3Aphotography+kayak&qo=15

Reklamy