,,V roku 1990 som v Spojených štátoch po viac ako 20 rokoch začal prvý nový výskum vplyvu  psychedelických, či halucinogénnych látok na ľudí.

Tieto štúdie sa zaoberali účinkami N,N-dimetyltryptamínu, alebo DMT, extrémne krátko trvajúceho a silného psychedelika. V priebehu piatich rokov projektu som podal približne 400 dávok DMT  60-tim  dobrovoľníkom. Tento výskum sa konal na New Mexico’s School of Medicine v Albuquerque, kde som bol profesorom psychiatrie.

DMT ma priťahovalo kôvli jeho prítomnosti v našich telách. Možno nadmerná produkcia DMT, prichádzajúca z tajomnej epifýzy (poz. prekl.: šuškovité teliesko, endokrinná žľaza v mozgu), bola zapojená do prirodzene sa vyskytujúcich “psychedelických” stavov. Tieto by mohli zahŕňať narodenie, smrť, zážitky blízko prahu smrti, psychózy, a mystické zážitky. Až neskôr, keď štúdia už bola na dobrej ceste, začal som uvažovať aj o role DMT v zážitkoch tzv. “mimozemských únosov”.

Projekt DMT bol postavený na priekopníckom vedeckom výskume mozgu, najmä oblasti psychofarmakológie serotonínu. (…) Kniha Molekula ducha zhrňuje to, čo vieme o psychedelických látkach ako takých a osobitne sa zameriava na DMT. Sleduje projekt výskumu DMT od jeho najranejších náznakov, cez bludisko revízií do jeho aktuálneho prevedenia.

Objektmi nášho výskumu boli zdraví dobrovoľníci. Výskumné práce neboli určené na terapeutické účely, aj keď každý z nás veril v potenciálne prospešné vlastnosti psychedelických látok. Tento projekt poskytol bohatstvo biologických a psychologických dát, z ktorých mnohé som už publikoval v odbornej literatúre. Na druhej strane, nenapísal som takmer nič o príbehoch dobrovoľníkov. Dúfam, že mnoho úryvkov z viac ako 1000 strán mojich poznámok sprostredkúva tušenie pozoruhodných emocionálnych, psychologických a duchovných účinkov tejto látky.

R. Strassman

Problémy vnútri i mimo výskumného prostredia viedli ku koncu tohto výskumu v roku 1995.  Napriek ťažkostiam, na ktoré sme narazili, som optimistický ohľadom možných výhod kontrolovaného užívania týchto látok. Zakladajúc na tom, čo sme sa naučili v našom výskume v Novom Mexiku, ponúkam širokú škálu vízií pre rolu DMT v našich životoch, a uzatváram to tým, že navrhujem program ďalšieho výskumu a optimálne nastavenie pre budúcu prácu s  DMT a príbuznými látkami.(…)

Môžeme badať istú nezhodu medzi tým, čo vieme intelektuálne alebo dokonca intuitívne a čo zažívame s pomocou DMT. (…) Je možné, že nadšenci kultúry psychedelických látok nebudú nadšení záverom, že DMT nemá žiadne prospešné efekty sám o sebe; je to skôr kontext, v ktorom ho ľudia užívajú, čo je prinajmenšom rovnako dôležité. Zástanci kontrolovania liečiv by mohli odsúdiť to, čo sa z ich pohľadu zdá ako podpora užívania psychedelických látok a velebenie zážitkov s DMT. Veriaci a hovorcovia tradičných náboženstiev by mohli odmietnuť domnienku, že dosiahnutie spirituálnych stavov a získanie mystických informácií je možné skrz psychedelické látky. Tí, ktorí podstúpili “mimozemský únos” a ich zástancovia by mohli interpretovať ako spochybnenie “reality” ich zážitku moju domnienku, že DMT je zúčastnený tejto udalosti. Oponenti aj prívrženci práva na potrat by mohli vidieť negatíva v mojom návrhu, že uvoľňovanie DMT   z epifýzy na 49-ty deň po počatí značí príchod duše do embrya.

molekula DMT

Výskumníci mozgu by mohli mať námietky k návrhu, že DMT ovplyvňuje schopnosť mozgu prijímať informácie (pozn. prekl.: z externého zdroja) skôr ako spôsobovať takéto dojmy samo. Taktiež by mohli zavrhnúť návrh, že DMT dovoľuje nášmu mozgu uvedomovať si čiernu hmotu alebo paralelné vesmíry, sféry existencie obývané vedomými bytosťami.

Jednako, ak by som neopísal všetky myšlienky vychádzajúce z výskumu DMT a celú škálu zážitkov, ktoré dobrovoľníci zažili, nebol by som vyrozprával celý príbeh. Pri najlepšom bude mať Molekula ducha malý vplyv na pole diskusií o psychedelikách; pri najhoršom kniha toto pole výskumu zúži. Ani by som nebol úprimný, ak by som sa nepodelil so svojimi úvahami a hypotézami založenými na desaťročiach výskumu a počúvania zážitkov s DMT. To je dôvod, prečo som to spravil. Toto sa stalo. Toto si o tom myslím.

Je pre nás tak dôležité pochopiť vedomie. Je to rovnako dôležité ako umiestniť psychedelické látky všeobecne, a z nich najmä DMT, do osobného a kultúrneho kontextu, kde vykonávame najviac dobrého, a najmenej škôd. V takejto doširoka otvorenej oblasti výskumu je najlepšie, ak neodmietame žiadne myšlienky, kým ich skutočne nevyvrátime. Je to práve záujem o podporu diskusie o psychedelických látkach, prečo som napísal Molekulu ducha.” R. Strassman, M.D. http://www.rickstrassman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=54

pozn.: slovo psychedelikum – odvodené z gréckych slov psýché (duša) a deloun (ukázať, odkryť) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC381240/

,,…psychedelická látka je látka, ktorá, bez toho, aby spôsobovala fyzickú závislosť, nutkavú potrebu konzumácie, závažné fyziologické poruchy, delírium, dezorientáciu alebo amnéziu, relatívne spoľahlivo vyvoláva také zmeny v náladách, myšlienkach a vnímaní, ktoré sú inak prežívané iba zriedkakedy, napríklad v snoch, pri meditáciách alebo náboženskom vytržení, pri jasných zábleskoch samovoľných spomienok a akútnych psychózach.“ Lester Grinspoon, M.D. a James B. Bakalar: Psychadelic Drugs Reconsidered str. 9.

viac pozri: v češtine vyšla Strassmanová kniha pod názvom: Rick Strassman- DMT: molekula duše, Převratný vědecký výzkum stavů blízkých smrti a mystických prožitků; Vydavateľstvo  Dybbuk 2006; ISBN 8086862100; http://www.rickstrassman.com/ a i.

zdroje obrázkov: http://rickstrassman.com/images/dmt_spirit_molecule.jpg;http://www.erowid.org/chemicals/dmt/images/archive/dmt_3d.jpg;

Pre ŽVV preložil, pripravil M.F.