Žijeme v dobe, keď dinosaury s otáčavými kosákovitými pazúrmi na nohách vykazujú viac a viac charakteristík kedysi považovaných za typické pre pravtáky. Archeopteryxovi podobné vlastnosti sinornitosaura a zadná štvrtina rahonavisa sú obzvlášť výrečné. Máme fosílie z Jeholu, ktoré ukazujú, že jednoduché a zložité perie sa vyvinulo u dravých dinosaurov. Našli sme nezvratné dôkazy. Vtáky sú dinosaury. Dokonca môžeme ukázať, že spomedzi dinosaurov sú najbližšími príbuznými archeopteryxa dromeosauridy. Keby boli kompletné lebky a dobre zachovalé kostry dromeosauridov, troodontidov, oviraptorosaurov a alvatrezsauridov k dispozícii v skoršej časti 20. storočia, spojenie medzi dinosaurami a vtákmi by sa už dávno stalo uznávanou dogmou v paleontologických a ornitologických komunitách.

(…)

Príbuzným problémom je, či by vtáky, vychádzajúc z predpokladu, že pochádzajú z dinosaurov, mali byť nazývané dinosaurami. Kladisti hovoria áno. Gould (2000) povedal nie, všimnúc si, že cicavcom nehoríme pelykosaury len preto, že sa z nich vyvinuli. Jednako ale hovoríme lietajúcim netopierom cicavce. Anatomické a iné rozdiely medzi pelykosaurami a cicavcami sú veľké, tie medzi netopiermi a ich hmyzožravými predkami sú oveľa menšie. Rozdiely medzi vtákmi a väčšinou vtákovitých dinosaurov sú podobné prípadu hmyzožravce-netopiere. Z ako kladistického, tak anatomického pohľadu by sme mali vtáky nazývať dinosaurami.

(…)

Iba keď je analýza dát dokončená, môžeme riešiť problém ako nazývať niektoré vtákovité dinosaury. Ak sa zhodneme, že Archaeopteryx je primitívny člen Aves, a že niektoré dinosaury sú bližšie k moderným vtákom než Archaeopteryx, potom sú tieto dinosaury členmi Aves a sú teda vtákmi v širšom slova zmysle. Ale keďže ich žiadne znaky na kostre neoddeľujú od pravých dinosaurov, a pretože ich anatomická úroveň zostáva viac dinosauria ako vtáčia, stále sú dinosaurami tak ako vtákmi. Nachádzame sa v neprehľadnej temnej zóne medzi dvoma veľkými skupinami. Čo potrebujeme je jednoduchý, neformálny pojem spájajúci aspekty oboch typov. Tým pojmom je „dino-vták“.

Gregory S. Paul: Dinosaurs of The Air. The Johns Hopkins University Press, 2002, str. 222-223, 271, 272.

Pre ŽVV preložil D.V.

Horný obrázok: Epidendrosaurus a Microraptor, autor Luis V. Rey (http://www.luisrey.ndtilda.co.uk/)

Dolný obrázok: Sinornithosaurus (http://www.pbs.org/wgbh/nova/microraptor/images/prod-04-l.jpg)