Tak. Znie to nezmyselne. Prečo by malo „nič“ niečo vážiť? Odpoveďou je, že „nič“ už viac nie je ničím. Kvôli zákonom kvantovej mechaniky a špeciálnej relativity je vo fyzike na úrovni extrémne malých rozmerov nič v skutočnosti vriacim bublajúcim kotlom náhle vznikajúcich a zanikajúcich virtuálnych častíc, a to v takom krátkom časovom horizonte, že ich nie je vidieť.

To však znie ako filozofia, ako rátanie počtu anjelov na špendlíkovej hlavičke, alebo náboženstvo, alebo niečo zbytočné. (…) Pointou je, že virtuálne častice nevieme priamo zmerať, ale vieme merať ich vplyv nepriamo. A v skutku, sú zodpovedné za najlepšie predpovede vo fyzike.

Tu je animácia prezentovaná pred piatimi rokmi na slávnosti odovzdávania Nobelových cien mojím priateľom, ktorý dostal Nobelovu cenu za teóriu, z ktorej animácia vychádza. Toto je priestor vo vnútri protónu. Prázdny priestor vo vnútri protónu. Nie miesto, kde sú kvarky, ale prázdny priestor medzi nimi. Toto nie je len animácia. Je to exaktná animácia vychádzajúca z fyzikálnych výpočtov. Takto ten priestor vyzerá. Ako to vieme? Z viacerých dôvodov. Toto je jeden z nich. Ukazuje sa, že väčšina hmotnosti protónu nepochádza z kvarkov v jeho vnútri, ale z prázdneho priestoru medzi kvarkami. Tieto vznikajúce a zanikajúce polia tvoria približne 90 % hmotnosti protónu. Keďže protóny a neutróny sú dominujúcou zložkou tvoriacou vaše telá, znamená to, že prázdny priestor zodpovedá za zhruba 90 % percent vašej hmotnosti.

Takže tento prázdny priestor je pre vedu potrebný a tieto výpočty sú potrebné pre porozumenie nielen protónom, ale aj elektrónom, atómom a pramenia z nich najlepšie porovnania medzi teóriou a experimentom v celej vede. (…)

Tak vyrátajme energiu ničoho. Ak to urobíme, prídeme s výpočtom, ktorý je dosť zlý. Je tou najhoršou predpoveďou v celej fyzike. Zisťujeme, že energia prázdneho priestoru je milióny a milióny krát väčšia než energia všetkého, čo vidíme. Toto je, ako hovorím, najhoršia predpoveď v celej fyzike, čo je dôvod, prečo sme o nej tak dlho nehovorili. Zisťujeme, že prázdny priestor by mal mať energiu o 120 rádov väčšiu ako galaxie a hviezdy a mimozemšťania a ľudia a všetko ostatné. Keby to bolo tak, neboli by sme tu. Preto sme vedeli, že na výpočte niečo nesedí. (…)

Takže sme vedeli odpoveď, nevedeli sme, aká symetria za ňu zodpovedá, no vedeli sme, že odpoveď je nula. Ale viete, na kozmológii je pekné, že je to veda. A veda je empirická. Vedieť odpoveď neznamená nič. Testovať vaše poznatky znamená všetko. A ako otestujeme energiu prázdneho priestoru? Odpoveď je, že odvážime vesmír. (…)

Pointou je, že môžeme použiť gravitáciu na odváženie vesmíru, zahrňujúc hmotnosť prázdneho priestoru. (…)

Ale všimnite si, väčšina hmoty v týchto zhlukoch galaxií nie je tam, kde sa nachádzajú galaxie, ale v priestore medzi nimi. Tam, kde nič nesvieti. 50 krát viac hmoty v tomto systéme, a všetkých systémoch, ktoré dokážeme zmerať, pochádza z matérie, ktorá nesvieti. A fyzici ju nazvali tmavá hmota. Dnes rozumieme, že 90 % hmoty galaxií, a v rámci nich aj našej Mliečnej dráhy, pochádza z materiálu, ktorý nesvieti. (…) Z príčin, ktoré nemám čas tu vysvetľovať, vieme, koľko protónov a neutrónov je vo vesmíre. Zmerali sme to. A nie je ich dosť na to, aby tvorili tmavú hmotu. Preto sme presvedčení, že tmavá hmota pozostáva z celkom nového typu elementárnej častice.

Prof. Lawrence M. Krauss je americký teoretický fyzik, jediný fyzik v histórii, ktorému boli udelené najvyššie ocenenia všetkých troch amerických spoločností fyzikov.

„Virtuálne častice sú naozaj skutočné a majú pozorovateľné efekty, ktoré fyzici dokážu merať. Ich vlastnosti a dôsledky sú uznávanými a dobre pochopenými následkami kvantovej mechaniky.“ Gordon Kane, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=are-virtual-particles-rea

Obrázok: http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=395509&page=2

Pre ŽVV pripravil a preložil D.V.