Archive for december, 2010


Kalendárny rok 2010 ukončíme trochu netradične a svojím spôsobom aj tak trochu slávnostne – hneď trojicou videí. Veríme, že zaujmú, nakoľko ich obsah názorne a hlavne pútavo ilustruje, o čo sa v rámci projektu ŽVV snažíme.

Taktiež sa Vám chceme poďakovať za Vašu vernosť v prvých mesiacoch existencie projektu ŽVV, a dúfame, že si ju udržíme aj v ďalšom roku.

A v neposlednom rade by sme Vám chceli do nového roku 2011 zapriať všetko dobré a veľa nových obohacujúcich skúseností a poznatkov.

ŽVV

poznámka: pre spustenie slovenských titulkov klikne na ikonu v tvare „cc“ v pravej časti spodnej lišty videa

3.A. ESEJ: UCHÁDZAČ, ABY VÁS PRIJÍMACIA KOMISIA NAŠEJ UNIVERZITY SPOZNALA, PROSÍME ODPOVEDZTE NA NASLEDOVNÚ OTÁZKU:
MÁTE NEJAKÉ VÝZNAMNÉ ZÁŽITKY ALEBO ÚSPECHY, KTORÉ POMOHLI DOTVORIŤ VAŠU OSOBNOSŤ?

Som dynamická postava, ktorú často vídajú olupovať steny a drviť ľad. Vie sa o mne, že cez obedné prestávky zvyknem prestavovať vlakové stanice, čím sa stávajú efektívnejšie v oblasti zadržovania tepla. Prekladám slangové nadávky kubánskym utečencom, píšem oceňované opery, s časom narábam efektívne. Občas šliapem vodu tri dni v rade.

Ženám dvorím mojou erotickou a božskou hrou na trombóne, dokážem riadiť bicykel do strmých svahov stálou rýchlosťou a dokážem uvariť Tridsaťminútové Brownies za dvadsať minút. Som expert na omietku, veterán v láske a bandit v Peru.

V Amazónii som jednou rukou, iba s použitím motyky a veľkého pohára vody, zachránil malú dedinu pred divokou hordou bojovných mravcov. Čítať ďalej

Ak ste stratili niekoho blízkeho a ja šliapem po vašich spomienkach tým, že vám tvrdím, že sú tu teraz s nami a hovoria to a tamto… A je to súčasťou môjho biznisu… A ak to robím iba preto, aby si som zarobil peniaze… Poznal som prípady ľudí, ktorí stratili niekoho, napríklad dieťa, ktoré tak milovali, až nedokážu prekonať skutočnosť, že oň prišli, a stávajú sa závislými na týchto…

Čítať ďalej

http://plus.joj.sk/plus-tv-archiv/lampa/08-01-2009/1838344.html

Diskusia na tému „Čo je živé a čo neživé?“.  Hosťami relácie sú slovenskí vedci Jozef Nosek – biochemik, Vladimír Černý – fyzik, Martin Mojžiš- fyzik a Ľubomír Tomáška – biológ.

Obrázok: http://scienceblogs.com/bioephemera/itohsmiles.jpg

Pre ŽVV pripravil M.F.

Milovníci jazyka vedia, že existuje slovo pre akýkoľvek typ strachu. Bojíte sa vína? Potom máte oenofóbiu. Ste celý roztrasený pri cestovaní vlakom? Potom trpíte siderodromofóbiou. Mať obavy zo svojej svokry je znakom penterofóbie, a keď vás sužuje strach z nebezpečenstva, že sa vám arašidové maslo prilepí ku podnebiu vašich úst, znamená to arachibutyrofóbiu. A potom tu ešte je postihnutie Franklina Delana Roosvelta, strach zo seba samého, fobofóbia.

Ale presne tak ako nemať slovo pre nejakú emóciu neznamená, že taká emócia neexistuje, mať slovo pre nejakú emóciu ešte neznamená, že taká aj existuje. Pozorovatelia jazyka, verbivory a tí, čo rozprávajú predlhé slová, milujú výzvy. Ich predstavou príjemne stráveného času je hľadanie najkratšieho slova, ktoré obsahuje všetky samohlásky v abecednom poradí alebo napísať román bez jediného písmena e. Ešte ďalším pôžitkom lexikológov je hľadanie názvov hypotetických strachov. V tom tkvie pôvod všetkých týchto nepravdepodobných fóbií. Skutoční ľudia sa nechvejú pri akomkoľvek ľubozvučnom náznaku gréckeho alebo latinského koreňa slova. Strach a fóbie spadajú do krátkej a univerzálnej listiny.

Hady a pavúky sú vždy hrôzostrašné. Sú to najbežnejšie objekty strachu a odporu v štúdiách fóbií u vysokoškolských študentov, a boli nimi dlho v našej evolučnej minulosti. Čítať ďalej

Je nám česť oznámiť Vám, že projektu „Život, vesmír a vôbec“ pribudol mediálny partner, ktorým je magazín GoldMAN! Hoci ide o predovšetkým lifestylový časopis, veda v ňom dostáva priestor v pravidelných rubrikách „Animal“, „Science“ a „Science News“ (dokopy 10-12 strán) a príležitostne aj v ďalších rubrikách.

Prínosom tejto spolupráce bude okrem napomáhania popularizácii projektu ŽVV taktiež možnosť uverejňovania vybratých úryvkov či dokonca celých článkov (v PDF podobe).  Ako ste si možno všimli, prvý z úryvkov („Živá“ plazma) už publikovaný bol.

s pozdravom

ŽVV

„Živá“ plazma

Článok nájdete na stránkach magazínu In Vivo.

Slová (4.)

„Úsilie pochopiť Vesmír je jednou z veľmi mála vecí, ktoré dvíhajú ľudský život trochu nad úroveň frašky a dávajú mu niečo z krásy tragédie.“ – Steven Weinberg, fyzik

„Veda nie je nič iné ako vyškolený a organizovaný zdravý rozum, odlišujúci sa od neho iba ako sa veterán líši od nového regrúta: a jeho metódy sa líšia od tých zdravého rozumu iba ako sa rez a útok gardistu líšia od spôsobu, akým primitív narába so svojim kyjakom.“ – T. H. Huxley, lekár a biológ

 

„Mnohí ľudia sú tak prílišne sebaistí, až si myslia, že ak oni niečo nedokážu vysvetliť, musí to byť nevysvetliteľné a preto skutočnou paranormálnou záhadou.“ – Michael Shermer, historik vedy

„Nič nemôže nahradiť spoločnosť iných, ktorí majú vedomosti na vychytanie chýb vo vašej argumentácii a poskytnutie faktov, ktoré by v tej chvíli mohli potvrdiť alebo vyvrátiť vaše tvrdenie. A čím sú ostrejší tí okolo vás, tým ostrejším sa stávate. Je to proti ľudskej prirodzenosti, a predovšetkým proti prirodzenosti mužov, ale byť hlavným psom vo svorke bráni v dosahovaní vyšších cieľov.“ – James Watson, genetik

 

Obrázok: T. H. Huxley, zdroj wikimedia.commons.org

Židovské sväté písmo nádherne ilustuje vývoj od náboženstva strachu ku náboženstvu morálky, ktorý pokračuje v Novom Zákone. Náboženstvá všetkých civilizovaných ľudí, predovšetkým tých z Orientu, sú primárne náboženstvami morálky. Vývoj od náboženstva strachu ku náboženstvu morálky je veľkým krokom v živote národa. Že sú primitívne náboženstvá založené jedine na strachu a náboženstvá civilizovaných ľudí iba na morálke je predsudok, voči ktorému sa musíme mať napozore. Pravda je, že všetky sú prechodnými typmi s tým rozdielom, že na vyššej spoločenskej úrovni prevláda náboženstvo morálky.

Všetky tieto typy majú spoločný antropomorfný charakter ich koncepcie Boha. Túto hranicu naozaj prekročí iba chápanie jedincov, ktorí dostali do vienka výnimočné vlastnosti, a mimoriadne veľkodušné spoločenstvá. Ale existuje tretí stupeň náboženského zážitku, ktorý patrí im všetkým, hoci ho málokedy nachádzame v čistej podobe. Čítať ďalej

Keby nám bolo ťažké vysloviť slovko „nevieme“, mali by sme sa prinajmenšom držať zásady „neposlušného“ (exkomunikoval ho v roku 1325 pápežJán XXII.) františkánskeho mnícha, filozofa a „prírodovedca“ Williama Occama (1288 – 1348). Ten nám okrem mnohého iného v takýchto situáciách radí „Ponenda non sunt multiplicanda sine necessitate“, teda že úvahy sa nemajú bezdôvodne komplikovať. Táto užitočná zásada je všeobecne známa ako princíp Occamovej britvy. To, že ňou obec intelektuálov niekedy pohŕda, dokazuje aj poučný prípad asi spred desiatich rokov, známy ako Sokalova mystifikácia.

 

 

Stručne povedané išlo o to, že matematický fyzik Alan Sokal z Univerzity v New Yorku poslal v roku 1994 spolu s profesorom teoretickej fyziky z Lovaňskej univerzity Jeanom Bricmontom do prestížneho časopisu pre kultúrne štúdie Social Text článok s názvom Prekročenie hraníc: K transformatívnej hermeneutike kvantovej gravitácie. Článok vyšiel až v lete 1996 s falošným, vlastne falošne skomplikovaným textom. S textom, ktorý spochybňoval objektívnosť súčasnej vedy a bol bohato presolený nezmyslami rôzneho druhu. Všetky intelektuálne balasty v tomto texte však Sokal s kolegom pozbierali a doslova opísali priamo z publikovaných a riadne recenzovaných prác (hic!) širokého spektra intelektuálov, ktorí sa pohybovali na výslní postmoderných humanitných vied. Všetke zrejme vyčítalli z prác fyzika Fritjofa Capru (Tao fyziky), resp. z prác biológa Ruperta Sheldrakea (Tao přírody) a ďalších im podobných autorov. Najprv si „sokalovci“ mysleli, že redakčná rada časopisu Social Text ich „žartík“ rýchlo odhalí. Avšak aj tá sympatizovala s postojom falzifikovaného článku hlavne v tom, že „postmoderná veda“ vyvracia „autoritárstvo a elitárstvo“ rigoróznej, vraj skostnatenej tradičnej vedy. Pret museli svoju mystifikáciu odhaliť sami vedci v inom časopise Lingua Franca (May/June 1996). Neskôr dokonca napísali i knihu s názvom Intellectual Impostures. Postmodern Philosophers Abuse of Science, v preklade Intelektuálne podvody. Zneužívanie vedy postmodernistickými filozofmi (London: Profill Books, 1999), ktorá sa stala bestsellerom.

 

Igor Kapišinský: Problém vzniku alebo veda vs. viera. In: Dušan Magdolen et al.: Hmota, život, inteligencia, vznik. Veda, 2008, str. 289.

Obrázok: Alan Sokal, zdroj http://www.guardian.co.uk/science/blog/2008/feb/25/scienceweeklyforfebruary25

%d blogerom sa páči toto: