Je nám česť oznámiť Vám, že projektu „Život, vesmír a vôbec“ pribudol mediálny partner, ktorým je magazín GoldMAN! Hoci ide o predovšetkým lifestylový časopis, veda v ňom dostáva priestor v pravidelných rubrikách „Animal“, „Science“ a „Science News“ (dokopy 10-12 strán) a príležitostne aj v ďalších rubrikách.

Prínosom tejto spolupráce bude okrem napomáhania popularizácii projektu ŽVV taktiež možnosť uverejňovania vybratých úryvkov či dokonca celých článkov (v PDF podobe).  Ako ste si možno všimli, prvý z úryvkov („Živá“ plazma) už publikovaný bol.

s pozdravom

ŽVV