Pred pár rokmi vyhral jeden muž prvú cenu v španielskej štátnej lotérii na tiket končiaci číslom „48“. Hrdý na svoj výkon odhalil teóriu, vďaka ktorej zbohatol. „Sedem nocí sa mi snívalo o čísle sedem,“ povedal, „a sedem krát sedem je 48.“ Tí z nás, ktorí ovládajú násobilku lepšie, sa môžu pobaviť Španielovou chybou, ale všetci si vytvárame vlastný obraz sveta a ten potom používame nato, aby sme ním filtrovali a spracovávali naše vnemy, aby sme dali zmysel tomu moru dát, ktoré na nás doráža v každodennom živote. A často sa pritom dopúšťame chýb, ktoré možno nie sú tak zjavné ako tá Španielova, ale sú rovnako významné.

Že sa naša intuícia zle orientuje v situáciách, v ktorých existuje neistota, bolo známe už v tridsiatych rokoch, keď vedci zistili, že ľudia nie sú schopní ani vytvoriť postupnosť čísel, ktorá je z matematického hľadiska náhodná, ani spoľahlivo rozoznať, či predložená postupnosť náhodná je. Behom niekoľko posledných desaťročí vznikol celý nový vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom toho, ako ľudia usudzujú a ako sa rozhodujú, keď sa vysporiadávajú s nedokonalými alebo neúplnými informáciami. Výskum v tomto odbore ukázal, že keď je v hre náhoda, ľudský úsudok je často celkom nespoľahlivý. Tieto závery sa opierajú ako o radu výsledkov z matematiky a tradičných vied, tak o kognitívnu psychológiu, behavioristickú ekonómiu a modernú neurológiu. A napriek tomu, že boli posvecené nobelovou cenou (za ekonómiu), ich dôsledky neprenikli z akademických kruhov medzi obyčajných smrteľníkov.

(…)

Okolo roku 1965 uzavrela deväťdesiatročná Francúzka s menom Jeanne Calmetová, ktorá nutne potrebovala peniaze, dohodu so štyridsaťsedemročným právnikom. Kúpil jej byt za mesačnú finančnú podporu s tým, že akonáhle stará dáma zomrie, prestane platiť, dámu z bytu vynesú a on sa bude môcť nasťahovať. Právnik nepochybne vedel, že pani Calmetová v dobe uzavretia tejto dohodu už o desať rokov prekročila priemernú dobu života vo Francúzsku. Možno si ale nebol vedomý Bayesovej teórie, podľa ktorej nebolo dôležité, že mala byť desať rokov mŕtva, ale že vzhľadom k tomu, že sa už 90 rokov dožila, je pravdepodobná dĺžka jej života ďalších šesť rokov. Napriek tomu sa neznepokojoval, pretože musel byť presvedčený, že žena, ktorá sa ako tínedžer stretla v strýkovom podniku s Vincentom van Goghom, sa čo najskôr stretne s van Goghom na večnosti…

O desať rokov neskôr si dotyčný advokát istotne našiel iné bývanie, pretože Jean Calmetová v dobrom zdraví oslávila sté narodeniny. A i keď v tej dobe už jej pravdepodobná dĺžka života bola krátke dva roky, poberala advokátovu rentu ešte vo veku stodesať rokov. V tej dobe už mal advokát 67 rokov. Ale trvalo ešte ďalších desať rokov, než advokátove dlhé čakanie skončilo, hoci to nebol koniec, ktorý očakával. V roku 1995 advokát zomrel, kým pani Jean Calmetová žila ďalej. Jej dni sa naplnili 4. augusta 1997 vo veku 122 rokov. Žila o 45 rokov dlhšie, než jej právnik.

(…)

Dokonca sa dá povedať, že primeť ľudí, aby mylne interpretovali šťastie ako profesionálnu schopnosť a bezvýznamné akcie za ovládanie toho, čo sa deje, je to najjednoduchšie, čo môžu psychológovia demonštrovať. Požiadajte ľudí, aby ovládali rozsvecovanie žiaroviek tým, že stlačia s ničím nespojené tlačidlo, a budú veriť, že sa im to podarilo, i keď sa v skutočnosti svetlá rozsvecujú náhodne. Ukážte ľuďom kruh, v ktorom náhodne blikajú svetlá, a povedzte im, že keď sa veľmi sústredia, podarí sa im, aby svetlá rozsvecovali po sebe v smere hodinových ručičiek, a budú nad sebou žasnúť, že to dokázali. Môžeme mať taktiež dve skupiny, ktoré sa o to pokúšajú, jedna chce, aby sa svetlá točili po smeru a druhá proti smeru hodinových ručičiek – a obe skupiny budú presvedčené, že uspeli.

Leonard Mlodinow. Život je jen náhoda: Jak náhoda ovlivňuje naše životy. Slovart, Praha, 2009, str. 9, 150, 189.

Preklad do češtiny: Jan Klíma.

Voľný preklad do slovenčiny: D.V.

Obrázok: http://onionesquereality.wordpress.com/quotes/

Mohlo by vás zaujať:

Prečo múdri ľudia veria zvláštnym veciam? https://zivotvesmir.wordpress.com/2010/11/20/michael-shermer-preco-mudri-ludia-veria-zvlastnym-veciam/

Večný omyl ľudského úsudku https://zivotvesmir.wordpress.com/2010/11/27/francis-bacon-vecny-omyl-ludskeho-usudku/