Pretože udivujúce činy sú tak zábavné, médiá (niekedy neprimerane) zdôrazňujú význam mimoriadnych udalostí, skreslia mnoho nie až tak zaujímavých udalostí aby vyzerali mimoriadne, a niekedy dokonca podsunú úplný výmysel pochádzajúci z nedôveryhodného zdroja. Ako už bolo naznačené, najčastejšími objektmi takéhoto nekritického, senzáciechtivého spravodajstva sú príklady paranormálnych fenoménov ako Bigfoot, pozorovania UFO a (možné) potvrdenia mimozmyslového vnímania v experimentoch.

(…)

NBC vysielala niekoľko epizód „Projektu UFO“, programu zaoberajúceho sa správami o neidentifikovateľných lietajúcich objektoch. Relácia sa pokúšala získať dôveryhodnosť pre svoj obsah tvrdením, že seriál bol inšpirovaný vyšetrovaním UFO, ktoré vykonalo americké vojenské letectvo, a nieslo názov „Projekt modrá kniha.“ Hoci bol symbol amerického vojenského letectva na obrazovke výrazne znázornený ako doklad odobrenia, mnoho z toho, čo relácia zobrazovala sa líšilo od záverov, ku ktorým americké vojenské letectvo skutočne prišlo. Projekt modrá kniha, napríklad, končil týmto zhrnutím:

  1. žiaden americkým vojenským letectvom hlásený, vyšetrovaný a vyhodnotený neidentifikovateľný lietajúci objekt nikdy nenaznačil prítomnosť hrozby pre našu národnú bezpečnosť;
  2. vojenské letectvo neobdržalo ani neobjavilo žiadne dôkazy, že hlásenia kategorizované ako NEIDENTIFIKOVANÉ predstavujú produkt technologického vývoja alebo princípov mimo možnosti súčasného vedeckého poznania;
  3. niet dôkazu, ktorý by naznačoval, že pozorovania kategorizované ako NEIDENTIFIKOVANÉ predstavujú mimozemské vozidlá.

Projekt UFO však, po zobrazení viacerých letov mimozemských lodí v rámci vysielania, nakoniec ukázal – na dvaapol sekundy – iba text prvého z týchto záverov.

(…)

(Deryl) Bem bol pozvaný zúčastniť sa programu Dobré ráno na stanici CBS aby sa podelil so svojimi poznatkami o grafológii, alebo analýzy rukopisov. Bem bol v úlohe skeptika, kým hlavnou atrakciou bol pán, ktorý za impozantnú sumu analyzoval rukopisy pre veľké spoločnosti, aby im pomohol vo výbere zamestnancov. Zakaždým, keď grafológ povedal zásadne tvrdenie, Bem kontroval s rozvážnym protitvrdením z výskumnej literatúry o vážnych obmedeniach toho, koľko nám môže ukážka rukopisu naozaj povedať.

Kvôli dôležitej spravodajskej správe, ktorá sa objavila krátko pred reláciou, bola časť s Bemom a jeho náprotivkom nahraná, aby ju odvysielali o týždeň neskôr. Lenže producenti medzičasom od tohto nápadu ustúpili. Program jednoducho nebol dosť zaujímavý. Všetko, čo mali, bola jedna osoba prichádzajúca s viacerými zaujímavými tvrdeniami iba nato, aby zostali zostrelené druhou osobou. Bem došiel k záveru, že CBS by mala oveľa „lepšiu“ šou, keby ho nepozvali – šou, ktorú by oveľa ochotnejšie odvysielali. Hoci nemožno reagovať inak ako s potešením na pôvodné rozhodnutie CBS zahrnúť skeptickú perspektívu, neodvysielanie relácie nám veľa napovedá o spôsobe prezentácie tém tohto typu, aká sa k nám dostáva od mainstreamových médií.

Thomas Gilovich: How We Know It Isnt So. The Fallibility of Human Reason in Everyday Life. The Free Press, New York, 1991, str. 100-101.

Pre ŽVV preložil D.V.

Horný obrázok: http://dropit2.blogspot.com/2009/09/20evilthings-you-didn-shoul-drop.html

Dolný obrázok: http://www.all-about-psychology.com/handwriting-analysis.html

Mohlo by vás zaujať: Astro-grafológ James Randi. https://zivotvesmir.wordpress.com/2010/10/30/astrologia-a-james-randi/