Prepis pasáže 3:05-8:29

Chcem povedať nie, náboženstvá sú dôležitý prirodzený fenomén. Mali by sme ich študovať s rovnakou intenzitou, s akou sme študovali všetky ostatné dôležité prirodzené fenomény. (…) Dnešné náboženstvá sú dokonale navrhnuté. Sú to mimoriadne silné spoločenské inštitúcie a mnohé ich znaky môžu byť vystopované ku skorším znakom, ktoré môžeme pochopiť metódou spätného inžinierstva. A ako v prípade kravy, nachádzame tu kombináciu evolučného dizajnu – dizajnu samotným prírodným výberom, s inteligentným dizajnom – viac či menej inteligentným dizajnom, ďalšími zmenami v dizajne snahou ľudských bytostí.

Tu na TED nerobíte rozpravy o knihách, ale ja budem mať jeden slajd o mojej knihe, pretože je v nej jedno posolstvo, ktoré si myslím, že táto skupina ľudí naozaj potrebuje počuť a veľmi by ma zaujímali vaše reakcie naň. (…) Toto je môj návrh, [teraz] strávim pár minúť jeho vysvetľovaním.

Je to výchova o svetových náboženstvách pre všetky naše deti na základných školách, stredných školách, vo verejných a súkromných školách a v domácom vyučovaní. To, čo navrhujem je, že tak, ako vyžadujeme čítanie, písanie, počítanie, americkú históriu, takisto by sme mali mať učebný plán venujúci sa faktom o všetkých náboženstvách sveta. O ich histórii, o ich učení, o ich textoch, hudbe, symbolike, ich zákazoch a požiadavkách. Celé by to malo byť prezentované presne, priamo, bez prekrúcania pre všetky deti v krajine. A akonáhle ich naučíte toto, môžete ich učiť čokoľvek chcete. Toto je, myslím si, maximálna tolerancia náboženskej slobody.

Pokiaľ budete informovať deti o iných náboženstvách, potom môžete, ako skoro uznáte za vhodné, učiť ich akúkoľvek vieru chcete, aby sa naučili. Ale taktiež im dajte vedieť o iných náboženstvách. Prečo to hovorím? Pretože demokracia závisí na informovaných občanoch. Informovaný súhlas je základným kameňom nášho chápania demokracie. Neinformovaný súhlas nie hodný… je ako hod mincou. Neráta sa. Demokracia závisí na informovanom súhlase. Takto pristupujeme k ľudom ako ku zodpovedným dospelým. Deti sú osobitým prípadom. Použijem slovo, ktoré pred chvíľou použil pastor Rick [Warren]. Rodičia sú pastiermi svojich detí. Nevlastnia ich. Nemôžete vlastniť svoje dieťa. Máte zodpovednosť voči svetu, voči štátu, voči nim samotným správne sa o ne postarať. Môžete ich učiť akúkoľvek vieru vy považujete za najdôležitejšiu. Ale ja hovorím, že máte zodpovednosť, aby boli informované o ďalších vierovyznaniach.

Dôvod, prečo som si vzal tento čas je, že ma fascinovalo počuť niektoré reakcie naň. Jeden kritik z rímskokatolíckych novín ho nazval totalitným. Pripadá mi prakticky liberálny. Je totalitné vyžadovať čítanie, písanie a počítanie? Nemyslím si. Čo hovorím je fakty, iba fakty, žiadne hodnoty, jedine fakty o všetkých náboženstvách sveta. Ďalší kritik ho nazval smiešnym. Naozaj mi vadí, že to môže niekomu pripadať smiešne. Podľa mňa je prijateľným prirodzeným pokračovaním demokratických princípov, ktoré už máme, takže ma šokuje počuť, že ho niekto považuje za jednoducho zábavný. Viem, mnohé náboženstvá sa tak boja o zachovanie čistoty viery v ich deťoch, že sa snažia udržať deti ignorantské voči iným vieram. Nemyslím si, že je to obhájiteľné. Ale potešilo by ma počuť vaše odpovede.

Daniel Dennett je americký filozof a kognitívny vedec.

Obrázok: http://www.makesplash.com/

Pre ŽVV preložil D.V.

Mohlo by vás zaujať:

Carl Sagan: To najlepšie, čo máme (o srdci a povahe vedy) tu

Albert Einstein: Kozmické náboženské cítenie  tu