[…] Výskumy posledných dvoch dekád poukázali, že početnosť mutácií u baktérií  stúpa, keď narazia na veľmi nehostinné prostredie. A už dávnejšie experimenty laureátky Nobelovej ceny Barbary  McClintock naznačovali, že keď bunky nedokážu efektívne odpovedať na stres zapínaním a vypínaním génov alebo úpravou existujúcich bielkovín, mobilizujú systémy, ktoré  menia ich DNA. Hoci sú tieto  názory dodnes kontroverzné, vieme, že stresové situácie ako  rapídne zmeny teploty alebo dlhodobé hladovanie môžu ovplyvňovať prácu enzýmových systémov, ktoré udržiavajú a opravujú DNA. Bez nich by pri kopírovaní dochádzalo ku chybe nie v jednom z 10 miliárd, ale v jednom zo sto ľudských nukleotidov!

Náchylnosť genómu na zmeny nie je v stabilných podmienkach vítaná. Kvôli tomu sa u organizmov vyvinula schopnosť tzv. kanalizácie vývinu, keď sa vývin embryí daného druhu stáva odolný aj voči  závažným mutáciám. Genetickým zmenám to dovoľuje  potichu sa hromadiť a šíriť v potomstve, pretože ich neodstráni prírodný výber. V podobe fenotypu sa prejavia iba v prípade výrazných  stresov v prostredí alebo výnimočných mutácií.

Experimenty genetika a embryológa Conrada Waddingtona na muchách už pred  polstoročím ukázali, že keď  je skrytá rôznorodosť takto odhalená, ak je výhodná, bude dlhodobo uprednostňovaná prírodným výberom a znaky vyvolané vplyvom prostredia sa budú napokon  vyskytovať aj bez vplyvu zvonka. „Votrú“ a ukotvia sa v genóme! Tento fenomén je známy ako genetická asimilácia. Viaceré výskumy naznačili, že podobné, prostredím vyvolané zmeny  vo vývine takpovediac vedú  výber genetických zmien, ktoré stabilizujú a vylepšujú ich nepriaznivé efekty. Vidíme, že neodarvinistická rovnica:  náhodná mutácia + prírodný výber = evolúcia predstavuje  len jedinú vetvu v pestrej palete možností, akými môže evolúcia postupovať.

Text je úryvkom z článku „Evolúcia: nádejné príšery, dedičnosť mimo génov“ (GoldMan, júl/august 2010, str. 98-103).

PDF celého článku nájdete tu

Autor: D.V.

Obrázok: http://www.biology.ed.ac.uk/research/institutes/evolution/history.php