Moja otázka znie: ako môžeme odlíšiť všemocného a vševedúceho Boha alebo Inteligentného Dizajnéra (ID) od extrémne mocnej a ozaj múdrej Extra-Terestrickej Inteligencie (ETI)? Inými slovami, ak začneme hľadať takú bytosť – a teisti aj ateisti tvrdia, že tak robia – čelíme problému, ktorý nazývam (prekračujúc Arthura C. Clarka) Shermerov posledný zákon: akákoľvek dostatočne pokročila mimozemská inteligencia je neodlíšiteľná od Boha.

Môj prvý krok (ET = ID = Boh) vychádza z integrácie evolučnej teórie, inteligentného dizajnu kreacionizmu a programu SETI (hľadanie mimozemskej inteligencie), a môže byť vyvodený z nasledovných pozorovaní a dedukcií.

POZOROVANIE I. Biologická evolúcia postupuje oproti technickej evolúcii slimačím tempom. Príčinou je, že biologická evolúcia je darwinovská a vyžaduje generácie rozdielneho úspechu v rozmnožovaní, kým technologická evolúcia je lamarckovská a môže sa odohrať v rámci jednej generácie.

POZOROVANIE II. Kozmos je veľmiveľký a priestor veľmi prázdny, takže pravdepodobnosť kontaktu s ETI je veľmi malá. []

DEDUKCIA I. Pravdepodobnosť kontaktu s ETI, ktorá je len o trochu vyspelejšia, než my, je v podstate nulová. [] Akákoľvek ETI, na ktorú by sme narazili, bude buď oveľa zaostalejšia (v tomto prípade na ňu narazíme len pristaním na jej planéte) alebo oveľa vyspelejšia. O koľko vyspelejšia by ETI mohla byť?

POZOROVANIE III. Veda a technológia zmenili náš svet za posledné storočie viac ako za predchádzajúcich sto storočí – trvalo 10 000 rokov aby sme sa dostali od voza ku lietadlu, ale iba 66 rokov, aby sme sa dostali od lietadiel ku pristátiu na Mesiaci. Mooreov zákon hovoriaci o zdvojnásobení počítačovej výkonnosti každých 18 mesiacov pokračuje bez oslabenia, práve naopak, ku zdvojnásobeniu dochádza už raz za rok. Informatici vypočítali, že od konca druhej svetovej vojny sa udialo 32 zdvojnásobení, a že tak skoro ako v roku 2030 dosiahneme singularitu – bod, keď sa celková výpočtová sila počítačov dostane tak ďaleko za hranice našej predstavivosti, že nám bude pripadať nekonečná, čím, relatívne povedané, bude neodlíšiteľná od vševednosti či omnisciencie – schopnosti poznať všetko. Keď sa to stane, svet sa za jednu dekádu zmení viac ako za predchádzajúcich 1000 dekád.

DEDUKCIA II. Extrapolujte tento trend na desiatky tisícov, stovky tisícov, alebo milióny rokov – obyčajné okamihy na evolučnej časovej škále – a prichádzame ku realistickému odhadu, ako vyspelá bude ETI. Zvážte, že niečo tak relatívne jednoduché ako DNA. Za 50 rokov výskumu v genetike dokážeme s génmi rozlične manipulovať. ETI, dajme tomu, 50 000 rokov pred nami, by bola určite schopná konštruovať celé genómy, bunky, mnohobunkový život a zložité ekosystémy (v čase písania týchto riadkov genetik J. Craig Venter vyprodukoval prvý umelý genóm a pracuje na vytvorení syntetických baktérií). Konštrukcia života je, koniec koncov, iba technickým problémom v molekulárnej manipulácii. Pre našich nie tak vzdialených potomkov, alebo ETI, bude schopnosť vytvoriť život jednoducho záležitosťou technologickej zručnosti.

DEDUKCIA III. Ak dnes pretvárame gény, klonujeme cicavce, manipulujeme kmeňové bunky s vedou a technológiou vyvinutou iba za posledné polstoročie, pomyslite, čo by dokázala ETI so 100 000 rokmi ekvivalentnej sily a pokroku vo vede. Pre ETI, ktorá je milióny rokov pred nami, môže byť pretváranie alebo vytváranie planét, hviezd celkom možné. A ak vesmíry vznikajú z kolapsujúcich čiernych dier – čo je podľa niektorých kozmológov možné – nie je nemysliteľné, aby dostatočne vyspelá ETI dokázala vytvoriť dokonca celý vesmír vyvolaním kolapsu hviezdy do podoby čiernej diery. Ako by sme nazvali inteligentnú bytosť schopnú vytvárať život, planéty, hviezdy a dokonca vesmíry? Ak by sme poznali potrebný vedecký a technologický podklad, nazvali by ju Extra-Terestická Inteligencia, ak by sme vedecký a technologický podklad nepoznali, nazvali by sme ju Boh.

Príspevok je úryvkom z eseje Michaela Shermera „How to Think About God: Theism, Atheism, and Science“ z Blackford, R. a Schuklenk U., (eds.): 50 Voices of Disbelief : Why We Are Atheists. Wiley-Blackwell, 2009, str. 74-76.

Michael Shermer je historik vedy, spisovateľ a skeptik.

Pre ŽVV preložil D.V.

Horný obrázok: http://integrallife.com/member/corey-devos/blog/kevin-kelly-and-ken-wilber-exploring-technium-technology-evolution-and-god-g

Dolný obrázok: http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/extraterrestrial_life_1/page/4/

Mohlo by vás zaujať:

Albert Einstein: Kozmické náboženské cítenie  tu