Ak musí celková energia vesmíru zostať vždy nulová, a na vytvorenie telesa je potrebná energia, ako môže byť celý vesmír vytvorený z ničoho? Toto je príčina, prečo musí existovať prírodný zákon ako gravitácia. Pretože gravitácia znamená príťažlivosť, gravitačná energia je negatívna: je nutné vyvinúť prácu na oddelenie gravitačne viazaného systému, akým je napríklad Zem a Mesiac. Táto negatívna energia môže vyvážiť pozitívnu energiu potrebnú na vytvorenie hmoty, aj keď to nie je celkom také jednoduché. Negatívna gravitačná energia Zeme je, napríklad, menej ako miliardtina pozitívnej energie častíc, z ktorých pozostáva. Teleso ako hviezda bude mať viac negatívnej gravitačnej energie, a čím je menšie (čím bližšie k sebe sú jeho jednotlivé časti), tým viac bude tejto negatívnej energie. Ale predtým, než môže prevýšiť pozitívnu energiu hmoty, nastane kolaps hviezdy za vytvorenia čiernej diery, a čierne diery majú pozitívnu energiu. Preto je prázdny priestor stabilný. Telesá ako hviezdy alebo čierne diery sa jednoducho nemôžu vynoriť z ničoho. Ale celý vesmír áno.

Pretože gravitácia tvaruje čas a priestor, dovoľuje časopriestoru lokálnu stabilitu ale zároveň globálnu nestabilitu. V škále celého vesmíru môže byť pozitívna energia hmoty vyvážená negatívnou energiou gravitácie, takže neexistuje nič, čo by obmedzovalo vytváranie celých vesmírov. Pretože existuje prírodný zákon ako gravitácia, univerzum sa môže a bude vytvárať spôsobom opísaným v šiestej kapitole. Spontánny vznik je príčinou, prečo existuje niečo na úkor ničoty, prečo vesmír existuje, prečo existujeme my. Nie je potrebné odvolávať sa na Boha aby zapálil zápalnú šnúru a naštartoval chod vesmíru.

Stephen Hawking a Leonard Mlodinow: The Grand Design. Bantam Books, 2010, str. 180

Poznámka: V tomto čase sa finalizuje preklad knihy “Grand Design” do slovenčiny!

Odpoveď na otázku: „Prečo existuje niečo a nie nič?“ (Why there is something rather than nothing?) v podaní nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Franka Wilczeka: „Nič je nestabilné.“

Mohlo by vás zaujať:

Lawrence Krauss: “Nič” už viac nie je ničím a tmavá hmota tu

Pre ŽVV preložil D.V.

Obrázok: http://www.sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=670071700