Neformálny študentský vedecký klub “Život, vesmír a vôbec” Vás pozýva na svoje 5. stretnutie, ktorého hlavným programom bude prednáška fyzika RNDr. Ľubomíra Valenčíka CSc. (známy je taktiež ako vedúca osobnosť klubu Hyperion; viac info o Hyperione nájdete tu http://www.hyperion.sk/klub/klub.htm) nesúca názov “Záhadné megalitické stavby a útvary na Slovensku”
KEDY: V utorok 22.3.2011, 18:00
KDE: Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť CH1-2 (oproti hlavnému vchodu)

Tešíme sa na Vás!
ŽVV

Reklamy