Jednou zo zaujímavých drog, ktoré sa objavovali v minulosti, je rezerpín z rastliny rodu Rauwolfia. V staroveku bola určite dostupná v povodí rieky Indus. Bola určite dostupná Esejcom*. Jedna z vecí, ktoré o rezerpíne zisťujeme je, že ide o klasickú drogu. Pamätáte si, keď sme hovorili o individuálnych rozdieloch [v odpovedi tela na drogu]… synergizmus** znamená dať dokopy látky, ktoré vyprodukujú čosi iné. A my sme tu zistili, že po podaní rezerpínu je výrazne obmedzená funkcia spánkového laloku, a to dokonca aj u zvierat. Zvieratá vykazujú niekoľko dní príznaky, ako keby boli mŕtve, hypotermiu, a potom doslovne vstávajú z mŕtvych.

Dobre sa na to pozrime. Podľa jednej z hypotéz, na ktoré sme rokmi prišli, vo viacerých kultúrach média, šamani, náboženskí vodcovia, boli s veľkou pravdepodobnosťou limbickí epileptici. Nejde o pejoratívny termín. Limbická labilita je spojená s kreativitou, prenikaním do vecí, získavaním informácií z okolia, schopnosťami, ktoré iní ich súčasníci nemali. Súvisí to s pravou hemisférou, čiže s kreativitou.

Keď im bol znemožnený pohyb spútaním, ukrižovaním… čímkoľvek, a dali im horko chutiaci odvar, nasledovala smrti podobná hypotermia na zhruba tri dni. Ak sa osoba znovu prebrala, tento fenomén sa považoval za vstanie z mŕtvych.

Zhodou okolností, toto boli praktiky Keltov, konkrétne druidov. Vstanie z mŕtvych, príznaky smrti… súčasný výskum ukazuje, že tieto osoby by utrpeli špecifický typ poškodenia mozgu, ktorá by mala za následok amnéziu ohľadom osôb a vecí, ktoré boli osobe známe, a taktiež by nastala výrazná zmena osobnosti.

A mal by som poznamenať, že esejci, presne tak, staroveká Palestína zhruba pred 2000 rokmi, zaujímavé postavy svojej doby, kráčali po svete, skonzumovali horko chutiaci materiál, boli zatvorení alebo ukrižovaní… boli to farmakologické fenomény? Nikdy to nebudeme vedieť s istotou, pretože nemáme stroj času, ale pointou je, keď porozumiete synergizmom, najväčšie záhady vesmíru už viac nie sú záhadami. Vedecká metóda je najsilnejším nástrojom, aký máme na porozumenie, čo je naozaj pravda.

Video v príspevku je súčasťou dokumentárneho filmu: „Psychotropic drugs and the nature of consciousness“ – nájdete ho aj na youtube, napríklad tu:

http://www.youtube.com/watch?v=5RC4D0FoTk0

http://www.youtube.com/watch?v=mScFFV8Vrx0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=n1PDm_9Jeog&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=S0D6yMdWO6Y&feature=related

* esejci (alebo eséni) bola židovská duchovná komunita asketických mníchov rozšírená neďaleko mŕtveho mora v 2. storočí pred našim letopočtom až 1. storočím nášho letopočtu.

** synergia – spoločné pôsobenie, efekt, keď je výsledok viac ako súčet jeho súčastí

Pre ŽVV preložil D.V.

Obrázok: http://smileyfacemerry.blogspot.com/2010/04/today-is-easter.html

Mohlo by vás zaujať:

Elektromagnetickými poliami ku podstate vedomia? (“helma Boha”)  TU

Reklamy