"Sliepkosaurus" - možný výsledok manipulácie slepačieho embrya za účelom obnovenia dinosaurích znakov.

Jestvuje spôsob, ako znovu vytvoriť túto evolučnú zmenu a pozorovať, ako sa udiala až po úroveň molekúl zahrnutých v riadení, alebo zastavení rastu chvosta? Myslím, že odpoveď je áno. Myslím, že dokážeme pretočiť pásku vtáčej evolúcie pred bod, keď vzniklo perie alebo ustúpil chvost, či vymizli zuby. Potom môžeme pozorovať, ako postupuje dopredu a znova ju pretočiť a pokúsiť sa prehrať ju bez evolučnej zmeny, prinavrátiac pôvodný proces. Netvrdím, že to dokážeme urobiť na veľkej škále, ale môžeme si vybrať druh, študovať rast jeho embryí, zistiť priebeh jeho vývinu, a naučiť sa meniť ho. Potom môžeme experimentovať s jednotlivými embryami a zasahovať do vývinu rôznymi spôsobmi – bez zmeny, s jednou zmenou alebo s viacerými zmenami.

(…)

Jednoducho povedané, pretože tvar alebo forma zvieraťa vzniká z oplodneného vajíčka skrz vyliahnutie alebo narodenie, evolučná zmena v tomto procese sa musí odzrkadliť v spôsobe, akým embryo rastie. Napríklad v embryu dlhochvostého pravtáka by sa chvost začal vyvíjať a vývin by pokračoval dokým by sa mláďa nevyliahlo s kompletným chvostom. Embryá dcérskych druhov, ktoré sa liahli bez chvosta, by sa vyvíjali iným spôsobom. Dokážeme pozorovať embryá dnešných vtákov počas ich vývinu, a pokiaľ odhalíme moment, v ktorom chvost prestáva rásť, môžeme zistiť, aké udalosti sa na molekulárnej úrovni odohrali, aby prestal rásť. Môžeme povedať – to je kde sa odohrala evolučná zmena. A je to myšlienka, ktorú môžeme testovať. Môžeme sa pokúsiť intervenovať v tomto okamihu vývinu embrya, aby sme zmenili rastové a vývinové signály späť do stavu, v akom boli predtým, než sa chvost v evolúcii vytratil. Ak máme pravdu, dlhý chvost by mal narásť. Ak to dokážeme s chvostom, mali by ste to dokázať so zubami, perím, krídlami a chodidlami.

Najštudovanejším a najdostupnejším vtákom ako pre laboratórne tak pre kulinárske experimenty je sliepka. Prečo nevziať slepačie embryo a biochemicky ho nepostrčiť týmto smerom dovtedy, kým by to, čo sa vyliahne, bolo namiesto sliepky malý dinosaurus so zubami, pazúrnatými predlaktiami a chvostom? Niet dôvodu. Ešte sme to neurobili, ale podnikáme prvé malé kroky.

(…)

Možno jedného dňa objavíme kúsky dinosaurej DNA, ale to nie je cesta, ako vytvoriť dinosaura. Už sa o to pokúsili – vo filmoch. Ale nestane sa to v skutočnom živote.

(…)

Evolučná zmena je pridávaná na existujúce [telesné stavebné] plány. Genetické základy [telesnej stavby]sa nezahadzujú.

Kostra hypotetického "sliepkosaura" (vľavo) a kostra dravého dinosaura z rodu Dromaeosaurus.

Nemusíme začať od nuly aby sme si vypestovali dinosaura. Nepotrebujeme získať pravekú DNA pre klonovanie. Vtáky sú potomkami dinosaurov. Vlastne, ony sú dinosaury, a väčšina genetického programu pre charakteristiky dinosaurov je stále naporúdzi vo vtákoch – dokonca aj v sliepke. Dôkazy tejto kontinuity možno vidieť v spôsobe, akým sa embryo vyvíja.

(…)

S pomocou jednoduchého mikroskopu môžete ľahko a jasne vidieť, že chvost podobný dinosauriemu je už v rastúcom embryu na dobrej ceste, než niečo jeho rast zastaví. Výsledkom je oblý zostatok chvosta – pygostyl. Pygostyl je zmes rôznych kostí, rast a význam ktorých bol zmenený, presne na taký typ zmätku, na aký sa evolúcia špecializuje. Je to dokonalá demonštrácia, že evolúcia nenaznačuje žiadnu inteligenciu, plánovanie, zmysel, ale skôr náhodu a oportunizmus. Evolúcia podľa definície nie je revolúciou. Funguje v rámci daného systému, používajúc čokoľvek, čo nájde.

Príspevok je úryvkom z knihy Jack Hornera a Jamesa Gormana “How to Build a Dinosaur” (Dutton, 2009, str. 2-3, 4-5, 7, 9- 10)

Pre ŽVV preložil D.V.

Horný obrázok: www.boards.straightdope.com

Dolný obrázok: http://discovermagazine.com/2009/apr/27-jack-horner.s-plan-bring-dinosaurs-back-to-life

Mohlo by vás zaujať:

Gregory S. Paul: Dino-vtáky TU