Zdá sa, že kozmológovi Maxovi Tegmarkovi sa pozdávajú radikálne vysvetlenia reality. A to isté platí ohľadom matematiky. Namiesto toho, aby iba akceptoval matematický poriadok vo svete, pokúšal sa zistiť, prečo existuje a skadiaľ prichádza. Myslí si, že našiel riešenie.

„Matematika je pre mňa oknom do nášho vesmíru. Je to primárny kľúč na porozumenie, čo je tam vonku.

Nepovedal by som, že som celkom monogomaný ohľadom rovníc, ale je ich len hŕstka, ktoré milujem najviac. Milujem ich, pretože presne opisujú, čo sa deje mimo tohto okna vo vesmíre. Tieto opisujú, ako sa správa svetlo. Táto rovnica opisuje, ako sa správa gravitácia. Táto rovnica opisuje, ako sa správajú atómy. Tieto rovnice opisujú, čo sa deje pri vysokých rýchlostiach blízko rýchlosti svetla. Podľa mňa je úžasné, že takáto kôpka čarbaníc dokáže zachytiť podstatu toho, čo sa deje.

Tam vonku je veľmi komplikovaný vesmír. Galileo si už počas renesancie všimol, že príroda pripomína knihu písanú jazykom matematiky. Toto všetko prišlo po Galileovi, tak prečo tam vonku stále objavujeme viac a viac matematických pravidelností? Čo nám to hovorí?

Nemyslím si, že náš vesmír sa dá matematikou iba opísať. Myslím si, že vesmír je matematikou. Celý náš vesmír je obrovská matematická štruktúra, ktorej sme súčasťou. A to je dôvod, prečo čím viac študujeme fyziku, tým viac matematických pravidelností stále nachádzame.“

Maxova teória prekračuje hranice fyziky a dostáva sa až do sfér filozofie, dotýkajúc sa najstaršej z otázok: Čo je skutočné?

„Myslím si, že vesmír je matematický objekt. Nejde o to, že existuje v rámci časopriestoru. Čas a priestor existujú v ňom. A to v skutku mení našu perspektívu. To znamená, že realita je celkom odlišná od toho, ako sa nám zdá.“

Ak má Max pravdu, matematika nie je jazyk, ktorý sme vymysleli, ale hĺbková štruktúra, ktorú postupne odhaľujeme, tak ako archeológovia. Abstraktná nemenná entita, ktorá nemá žiaden začiatok a žiaden koniec. Ako olupujeme jednotlivé vrstvy, objavujeme kód.

Čo je ešte zvláštnejšie, je to upokojujúca teória. Pretože ak je realita matematický objekt, jej pochopenie nám môže byť na dosah.

„Ak sa mýlim, znamená to, že fyzika sa raz zastaví na hranici, za ktorou realitu nebudeme môcť lepšie pochopiť. Ak mám pravdu, žiadna takáto hranica neexistuje a všetko je v princípe pre nás pochopiteľné. To by bolo skvelé. Potom by nás obmedzovali iba hranice našej predstavivosti.“

Viac info o hypotéze matematického vesmíru, a ako súvisí s multiverzom, nájdete tu: http://arxiv.org/pdf/0709.4024

Pre ŽVV preložil D.V.

Obrázok: http://fc05.deviantart.net

Mohlo by vás zaujať:

Alan Guth: Vesmír na vašom priedomí TU

Hawking a Mlodinow: Spontánny vznik vesmíru TU

Lawrence Krauss: “Nič” už viac nie je ničím a tmavá hmota TU

Reklamy