Šesťdesiatdeväťročný, od roku 1979 lucasovský profesor matematiky na Univerzite v Cambridge (tento post zastával aj Isaac Newton) Stephen Hawking, je svetoznámy intelektuálny idol, považovaný za jedného z najskvelejších

Umberto Eco napáda najnovšiu knihu Stephena Hawkinga a Leonarda Mlodinowa.

teoretických fyzikov od dôb Einsteina. Od mladosti trpí nevyliečiteľne ťažkou Lou Gehrigovou chorobou motorického neurónu, svalovou distrofiou označovanou ALS (amyotrofická laterárna skleróza), a preto je už vyše 40 rokov pripútaný na invalidný vozík. Hovorí a píše iba cez špeciálne elektronické pomôcky (frekvenciou asi 10 – 15 slov za minútu). Jeho populárnovedecké knihy sú známe po celom svete, a viaceré sme preložili aj do slovenčiny, ako napríklad Stručná história časualebo Vesmír v orechovej škrupinke. Zhruba pred tromi týždňami sa na našich pultoch objavil ďalší slovenský preklad (Kapišinský, Kapišinská) jeho najnovšej knihy Veľký plán (ďalej ibaVP) z vydavateľstva Slovart. VP v printových médiách prekvapivo napadol známy taliansky spisovateľ profesor Umberto Eco. Čítať ďalej