Boli sme si istí, že sme vytvorili nevydarený podfuk a že nikoho s ním neoklameme. Ako sme sa len mýlili! Objektivitu „expertov“ na kruhy v obilí sme mylne nadhodnotili.

Expertom chvíľu trvalo, kým ten náš našli, pretože nebol viditeľný z cesty, ale v priebehu dvoch týždňov sme dokázali, že je možné ich oklamať, dokonca aj tých, ktorí zostávali nepoškvrnení omylmi. Busty Taylor z CCCS náš kruh považoval za pravý a vyzdvihol odklon veľkého centrálneho vzorca od dokonalej kruhovosti ako znak pravosti.

Terence Meaden, ktorý verejne odmietal možnosť, že by sa niekedy mohol mýliť vo svojom posudku kruhov v obilí, nielenže považoval náš výtvor za vierohodný, ale dokonca tvrdil, že „perfektne zapadá do vedeckej teórie“, ktorú propaguje posledných desať rokov a že je „100-percentne pravý“. Zdôraznil, aké veľké množstvo podvrhov už videl, a žasol nad klasickými vzorcami vrstvenia (čo je podľa expertov ďalším znakom autenticity). V kruhu s ním robili rozhovor a sám zavolal reportérov, aby sa naň prišli pozrieť.

Médium, ktoré vďaka producentovi z Paramountu priletelo z Paríža považovalo energie kruhu za ohromné – táto žena z nich dostala bolesti hlavy a musela odísť. V kruhu vo veľkom reagovalo aj náčinie prútikárov. (Samozrejme, nemôžeme popierať, aké veľké množstvo „psychickej“ energie kruh zachytil – noc, keď sme ho vytvorili, bola plná kliatia a nadávania!)

Toto nebolo prvý krát, čo boli experti na kruhy v obilí uvedení do omylu… ale bolo to prvý krát, čo sme vedeli, že sa mýlil Terence Meaden a dokázali sme, že znaky, údajne nemožné napodobniť, boli v skutočnosti veľmi ľahko reprodukovateľné. Sme si preto istí, že tvrdenia expertov o tom, že dokážu odlíšiť kategóriu kruhov v obilí, ktoré nemôžu byť podvrhmi, nemajú žiadne opodstatnenie.

Martin Hempstead: The Summer of ´91. In: Crossman, W.M., French C.C., (eds.),Why Statues Weep, The Philosophy Press, 2010, str. 44

Dodatok:

Kruhy v obilí (údajne) sprevádza viacero zvláštnych fenoménov, ktoré majú (údajne) dokazovať ich pravosť.

  • zvýšená radiácia na miestach kruhov v obilí ako aj problémy s prístrojmi: sa ukazujú ako mýty, opakované výskumy nič také nepotvrdili.
  • ohnutie, nepolámanie obilia: slovami výskumníka paranormálnych javov Joe Nickella z CSICOP „Obilie je prirodzene zelené a ohybné – takže nie je žiadnou záhadou, že stonky pritlačené dole nie sú zlomené.
  • údajné biofyzikálne anomálie: citované ako „vedecké“ dôkazy pravosti, v skutočnosti ide o veľmi pochybné výsledky viac ako pochybného, skresleného, závadzajúceho výskumného postupu, selektívneho výberu „vhodných“ výsledkov. Viac sa dočítate tu: http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/cropcircles_ballslight.pdf
  • údajná prílišná komplikovanosť kruhov v obilí: len preto, že si nevieme predstaviť, ako niekto niečo vykonal, neznamená, že je to paranormálne. Viacerí tvorcovia desiatok kruhov sa k svojim dielam neskôr priznali a ukázali, že aj komplikované útvary možno vytvoriť prekvapujúco rýchlo. Odbivuhodne komplikovaný výtvor nazvaný „The Galaxy“ okomentoval jeden z nich, John Lundberg, takto: „Ak útvar vytvoril človek, rátajúc čas na vstup a odchod z poľa, jeho výtvor by trval okolo štyroch hodín.“

    "The Galaxy" - 4 hodiny práce

Dobrý línk:

http://www.csicop.org/sb/show/levengoods_crop-circle_plant_research

Ďalší dobrý link:

http://www.wikihow.com/Make-a-Crop-Circle

Preložil a dodatok pripravil: Dušan Valent

Horný obrázok: http://www.bautforum.com/showthread.php/90360-Crop-circles-and-GPS

Prostredný obrázok: http://www.cracked.com/funny-2785-crop-circles/

Dolný obrázok: http://www.thegalaxyexpress.com/crop-circles

Mohlo by vás zaujať:

UFO, grafológia a demagógia masmédií TU!

Reklamy