James Randi ponúka každému, kto dokáže, že má nadprirodzené schopnosti, milión dolárov. Uchádzačov bolo neúrekom, a podľa Randiho spadajú do dvoch kategórií: tí, čo si myslia, že ho okabátia, a tí, ktorí sami seba presvedčili, že majú nadprirodzené schopnosti.

Občas dostávam listy od ľudí, ktorí sú v „kontakte“ s mimozemšťanmi. Vyzývajú ma, aby som sa ich „opýtal čokoľvek“. A tak som si za posledné roky pripravil krátky zoznam otázok. Pamätajte, mimozemšťania sú veľmi pokročilí. Tak sa ich pýtam veci ako „Prosím, dajte mi krátky dôkaz veľkej Fermatovej vety.“ Alebo Goldbachovej hypotézy… a nikdy nedostanem odpoveď. Na druhej strane, ak sa opýtam niečo ako „Máme byť dobrí?“, odpoveď vždy dostanem. Títo mimozemšťania veľmi radi odpovedia na čokoľvek vágne, predovšetkým ak to zahrňuje konvenčné morálne úsudky. Ale na čokoľvek konkrétne, čo by mohlo potvrdiť, že vedia viac ako väčšina ľudí, sa mi dostáva iba mlčanie. – Carl Sagan, astronóm a astrofyzik 

Takmer všetky národy si vytvorili vlastný mýtus o stvorení, a príbeh knihy Genesis je len jeden nich, ktorý si zhodou okolností prisvojil istý kmeň pastierov na Strednom východe. Nie je o nič významnejší ako presvedčenie istého západoafrického kmeňa, že svet bol stvorený z exkrementov mravcov. – Richard Dawkins, biológ

V prípadoch, keď máme k dispozícii poznanie, alternatíva ku otvorenej mysli nie je zatvorená myseľ. Je ňou informovaná myseľ. V takomto kontexte každé dožadovanie sa zachovania otvorenej mysle znamená dožadovať sa ignorancie na úkor poznania. Toto nie je vhodné. – Ian Rowland, kúzelník a odborník na paranormálne javy

Užite si fantáziu, zábavu, príbehy, ale uistite sa, že zachováte za nimi jasnú ostrú hranicu. Urobiť inak znamená vítať bláznovstvo. – James Randi, kúzelník a výskumník paranormálnych javov


Obrázok: http://skepticreview.blogspot.com/