Šesť ďalších priestorových dimenzií

Aj keď vylepšené technológie umožňujú široké možnosti pozorovaní, nemusíme nevyhnutne zavrhnúť teórie, ktoré robili úspešné predpovede pre veľkostné škály a energie alebo rýchlosti a hustoty, ktoré boli v minulosti dostupné. Vedecké teórie v skutočnosti rastú a expandujú aby absorbovali pribúdanie poznatkov, pričom si zachovávajú spoľahlivé prvky dávnejších myšlienok. Veda zahrňuje staršie, preukázané poznatky do rozsiahlejšieho obrazu, ktorý povstáva z rozširujúcej sa palety experimentálnych a teoretických pozorovaní. Takéto zmeny nevyhnutne neznamenajú, že skôr formulované zákonitosti fungovania prírody sú chybné, ale môžu znamenať napr. to, že tieto zákonitosti neplatia pre menšie veľkostné škály, kde došlo k objaveniu nových komponentov.

[…]

Isaac Newton

Keď sa vedci v minulosti mýlili, bolo to častokrát preto, že ešte nepreskúmali veľmi malé alebo veľmi veľké vzdialenosti alebo extrémne vysoké rýchlosti a stavy extrémne vysokej energie. To neznamená, že mali zatvorené mysle pre možnosť pokroku. Znamená to, že dôverovali ich najnovším matematickým opisom sveta a ich úspešným predpovediam vtedy pozorovateľných objektov a javov. Fenomény, ktoré považovali za nemožné, sa mohli odohrávať a niekedy sa skutočne odohrávali v rýchlostiach a veľkostných škálach, s ktorými títo vedci nikdy neprišli do kontaktu, alebo ktoré nikdy netestovali. Ale samozrejme nemohli vedieť o nových myšlienkach a teóriách, aké v konečnom dôsledku prevážili vo svete týchto maličkých veľkostných škál alebo enormných energií, pre v tých časoch ešte neznámych.

Keď vedci povedia, že niečo vedia, myslia tým iba to, že majú isté predstavy a teórie, ktorých predpovede sú dobre otestované naprieč istý rozsah veľkostí a energií. Tieto predstavy a teórie nie sú nevyhnutne večnými zákonmi alebo najfundamentálnejšími z fyzikálnych zákonov. Sú pravidlami, ktoré platia naprieč istý rozsah parametrov dostupných pre súčasnú technológiu, čo môže otestovať ktorýkoľvek experiment. Toto neznamená, že ich nikdy nenahradia iné zákony. Newtonove zákony sú nápomocné a správne, ale prestávajú platiť pri rýchlosti svetla alebo blízko nej, kde sa uplatňujú Einsteinove teórie. Newtonove zákony sú správne a zároveň nekompletné. Platia s obmedzeným dosahom.

Pokročilejšie poznatky, ktoré získavame vďaka lepším meraniam, sú zdokonalením, ktoré objasňuje nové a odlišné základné koncepty. Dnes vieme o mnohých fenoménoch, ktoré naši predkovia nedokázali odvodiť alebo objaviť s ich obmedzenými pozorovacími technikami. Takže Scott [Derrickson] mal pravdu s tvrdením, že vedci sa v minulosti mýlili – považovali za nemožné fenomény, ktoré sa ukázali ako dokonale reálne. Ale to neznamená, že neexistujú žiadne pravidlá. Duchovia a cestovatelia v čase sa neobjavia v našich domovoch a ani mimozemské kreatúry nevyjdú z našich stien. Ďalšie dimenzie môžu existovať, ale museli by byť maličké alebo skrčené či inak momentálne skryté pred našimi zrakmi na vysvetlenie, prečo sme zatiaľ nezískali žiadne zreteľné dôkazy o ich existencii.

Exotické fenomény sa možno skutočne odohrávajú. Ale odohrávajú sa iba v ťažko pozorovateľných škálach, ktoré sú viac a viac vzdialené nášmu intuitívnemu porozumeniu a našim bežným vnemom. Ak navždy zostanú nedostupné, nie sú pre vedcov zaujímavé.


Lisa Randallová je profesorka teoretickej fyziky a kozmológie na Harvardskej univerzite.

Príspevok je úryvkom blogu, ktorý nájdete tu: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=ghosts-aliens-quantum-gravity

Preložil: Dušan Valent

Horný obrázok: http://www.speed-light.info/video_darkmatter

Stredný obrázok: http://6keysoptimalhealth.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

Dolný obrázok: http://gamingbolt.com/tag/ghostbusters-sanctum-of-slime

Mohlo by vás zaujímať:

Carl Sagan: To najlepšie, čo máme TU!

Reklamy