Hypnoterapeut PhDr. Jiří Zíka odmieta tvrdenia o škodlivosti hypnózy, ktorým musí na svojich prednáškach často čeliť z radov náboženských fundamentalistov, a vracia úder.

Zaujímavé je, že to najčastejšie vyhlasujú rôzne náboženské sekty… Najkurióznejšie na tom je, že ich tvrdenia o škodlivosti hypnózy neplatia, keď sami používajú skupinovú a individuálnu hypnózu, ale samozrejme pod krycím názvom, vychádzajúcim z ich vierouky. Používajú spravidla autoritatívnu hypnózu s prvkami *fascinácie. Najdôležitejšie je, že apelujú na vieru uzdravovaných. Aktivizovanie viery pred vlastným použitím hypnózy je neoddeliteľnou súčasťou ich rituálu a trvá niekedy i hodiny.

Mám množstvo skúseností s týmito diletantmi, ktorí vystupujú v roli šíriteľov „pravého“ poznania… Snažia sa hypnózu degradovať na škodlivú metódu, aby mohli sami hypnotické a sugestívne postupy používať ako prostriedok manipulácie druhými.

S odborným a serióznym prístupom to nemá nič spoločného. Moc sugescie je veľká, obzvlášť ak je umocnená skupinou, v ktorej je vykonávaná, a tak je dosť tých, ktorým ich viera a účasť na liečebných seansách pomohla. Existujú však aj ľudia, ktorým nekontrolované skupinové liečenie ublížilo, čo je argument proti pôsobení samozvaných pseudoodborníkov. V týchto prípadoch, keď nemá nič spoločného s jej odborným využívaním ako liečebného nástroja, môže byť použitie hypnózy nebezpečné.

 

* pri tzv. fascinačnej forme hypnotizácie sa hypnotický stav navodzuje výkrikom, často sprevádzaným úderom na gong alebo vhodením ľahko horľavej látky do plameňa sviečky; tento postup je obmedzený na vysoko sugestívne osoby so silným očakávaním, že vstúpia do tranzu

Príspevok je úryvkom z knihy Jiřího Zíka „Fenomén hypnóza,“ XYZ, Praha, 2011, str. 128-129.

Voľný preklad do slovenčiny: Dušan Valent

Obrázok: http://www.citytv.com/toronto/citynews/news/local/article/58659–local-character-ahzard-mohammed-city-mechanic-who-moonlights-as-a-faith-healer

Mohlo by vás zaujať:

Derren Brown: Náboženstvo a manipulácia mysle TU!