…a spolupodieľajte sa na tvorbe našej internetovej stránky!

 

Ak v dobrej knihe alebo spletitom nahromadení internetového balastu objavíte perlu, ktorá môže ostatným napomôcť ku porozumeniu niektorému zo zaujímavých fenoménov sveta, vzbudiť fascináciu realitou, nadšenie z poznávania, alebo jednoducho prístupnou formou popularizuje vedu, kritické myslenie a skeptický prístup ku tvrdeniam (alebo naopak, brojí proti pseudovede, nezmyslom a poverám), pošlite nám na zivotvesmir@gmail.com:

  • Link na takéto videá v slovenčine alebo češtine, prípadne so slovenskými/českými titulkami alebo slovenským/českým prepisom ich obsahu.
  • Zaujímavé výroky v slovenčine.
  • Úryvky z odbornej, populárno náučnej literatúry, prípadne aj z beletrie (dôležitý je obsah, nie forma).
  • Prípadne aj vlastnú tvorbu (text, obrázky či karikatúry, teoreticky aj mp3), pokiaľ je v duchu hodnôt našej stránky.

…a spolupodieľajte sa na našich stretnutiach!

  • Prednáškou s trvaním 15 až 60 minút.
  • Čítaním úryvkov alebo krátkych textov v duchu našej stránky.
  • Spoluúčasťou na diskusiách.
  • Svojou prítomnosťou 🙂

A hlavne, pomôžte šíriť novinu, že existuje projekt „Stretávanie ľudí, ktorých zaujíma ŽIVOT, VESMÍR A VÔBEC“ a jeho sprievodná internetová stránka. Pamätajte, čím viac nás bude, a čím väčšia pestrosť tém začne znobiť našu stránku a stretnutia, o to zaujímavejším sa náš projekt napokon stane! Akékoľvek námety alebo postrehy adresujte na zivotvesmir@gmail.com

tešíme sa stretnutia a spoluprácu s Vami!

ŽVV

 

zdroj obrázku: http://www.openpages.com/blog/index.php/2010-grc-wish-list-collaborate