V roku 1202 Leonardo z Pisy, známejší ako Fibonacci, odkryl súvislosť vyplývajúcu zo štúdia matematiky, prírody a umenia. Nielenže Fibonacci oboznámil kresťanský svet s arabskými číslicami, ktoré používame dodnes, ale taktiež predstavil zdanlivo banálny problém ohľadom  králikov. Fibonacci chcel vedieť koľko sa z jedného páru králikov narodí za jeden rok. Predpokladal, že začínajúc januárom  a pokračujúc každým ďalším mesiacom, každý dospelý pár králikov bude mať nový pár králikov. Zatiaľ čo pracoval na výsledku všimol si opakujúci sa vzor. Počet párov králikov narastal každý mesiac v určitom slede. Jeden, dva, tri, päť, osem, trinásť, dvadsaťjeden a tak ďalej. Každé číslo v tomto rade sa rovná súčtu dvoch predchádzajúcich čísel. Tri plus päť sa rovná osem, päť plus osem sa rovná trinásť a tak ďalej. Tieto čísla narastajúce do nekonečna sú známe ako Fibonacciho rad. Čítať ďalej