Produkcia mlieka bola v kravíne taká nízka, že farmár napísal miestnej univerzite žiadosť o pomoc z akademických kruhov. Na  pomoc mu prišiel multidisciplinárny tím profesorov vedený teoretickým fyzikom. Po dvoch týždňoch intenzívneho výskumu v kravíne sa bádatelia vrátili späť na univerzitu s poznámkovými blokmi plnými dát. Úloha napísať správu pripadla na vedúceho tímu. O niekoľko dní farmár dostal list, otvoril ho a začal čítať: „Predstavte si sférickú kravu vo vákuu…“