Keby nám bolo ťažké vysloviť slovko „nevieme“, mali by sme sa prinajmenšom držať zásady „neposlušného“ (exkomunikoval ho v roku 1325 pápežJán XXII.) františkánskeho mnícha, filozofa a „prírodovedca“ Williama Occama (1288 – 1348). Ten nám okrem mnohého iného v takýchto situáciách radí „Ponenda non sunt multiplicanda sine necessitate“, teda že úvahy sa nemajú bezdôvodne komplikovať. Táto užitočná zásada je všeobecne známa ako princíp Occamovej britvy. To, že ňou obec intelektuálov niekedy pohŕda, dokazuje aj poučný prípad asi spred desiatich rokov, známy ako Sokalova mystifikácia.

 

 

Stručne povedané išlo o to, že matematický fyzik Alan Sokal z Univerzity v New Yorku poslal v roku 1994 spolu s profesorom teoretickej fyziky z Lovaňskej univerzity Jeanom Bricmontom do prestížneho časopisu pre kultúrne štúdie Social Text článok s názvom Prekročenie hraníc: K transformatívnej hermeneutike kvantovej gravitácie. Článok vyšiel až v lete 1996 s falošným, vlastne falošne skomplikovaným textom. S textom, ktorý spochybňoval objektívnosť súčasnej vedy a bol bohato presolený nezmyslami rôzneho druhu. Všetky intelektuálne balasty v tomto texte však Sokal s kolegom pozbierali a doslova opísali priamo z publikovaných a riadne recenzovaných prác (hic!) širokého spektra intelektuálov, ktorí sa pohybovali na výslní postmoderných humanitných vied. Všetke zrejme vyčítalli z prác fyzika Fritjofa Capru (Tao fyziky), resp. z prác biológa Ruperta Sheldrakea (Tao přírody) a ďalších im podobných autorov. Najprv si „sokalovci“ mysleli, že redakčná rada časopisu Social Text ich „žartík“ rýchlo odhalí. Avšak aj tá sympatizovala s postojom falzifikovaného článku hlavne v tom, že „postmoderná veda“ vyvracia „autoritárstvo a elitárstvo“ rigoróznej, vraj skostnatenej tradičnej vedy. Pret museli svoju mystifikáciu odhaliť sami vedci v inom časopise Lingua Franca (May/June 1996). Neskôr dokonca napísali i knihu s názvom Intellectual Impostures. Postmodern Philosophers Abuse of Science, v preklade Intelektuálne podvody. Zneužívanie vedy postmodernistickými filozofmi (London: Profill Books, 1999), ktorá sa stala bestsellerom.

 

Igor Kapišinský: Problém vzniku alebo veda vs. viera. In: Dušan Magdolen et al.: Hmota, život, inteligencia, vznik. Veda, 2008, str. 289.

Obrázok: Alan Sokal, zdroj http://www.guardian.co.uk/science/blog/2008/feb/25/scienceweeklyforfebruary25