„Úsilie pochopiť Vesmír je jednou z veľmi mála vecí, ktoré dvíhajú ľudský život trochu nad úroveň frašky a dávajú mu niečo z krásy tragédie.“ – Steven Weinberg, fyzik

„Veda nie je nič iné ako vyškolený a organizovaný zdravý rozum, odlišujúci sa od neho iba ako sa veterán líši od nového regrúta: a jeho metódy sa líšia od tých zdravého rozumu iba ako sa rez a útok gardistu líšia od spôsobu, akým primitív narába so svojim kyjakom.“ – T. H. Huxley, lekár a biológ

 

„Mnohí ľudia sú tak prílišne sebaistí, až si myslia, že ak oni niečo nedokážu vysvetliť, musí to byť nevysvetliteľné a preto skutočnou paranormálnou záhadou.“ – Michael Shermer, historik vedy

„Nič nemôže nahradiť spoločnosť iných, ktorí majú vedomosti na vychytanie chýb vo vašej argumentácii a poskytnutie faktov, ktoré by v tej chvíli mohli potvrdiť alebo vyvrátiť vaše tvrdenie. A čím sú ostrejší tí okolo vás, tým ostrejším sa stávate. Je to proti ľudskej prirodzenosti, a predovšetkým proti prirodzenosti mužov, ale byť hlavným psom vo svorke bráni v dosahovaní vyšších cieľov.“ – James Watson, genetik

 

Obrázok: T. H. Huxley, zdroj wikimedia.commons.org