ŽVV je interdisciplinárny projekt na popularizáciu vedy a kritického myslenia. Platforma pre každého, komu svet naokolo nie je ľahostajný, a kto má záujem o sprostredkovanie poznatkov a usmerňovanie k jadru zaujímavých, zásadných, no možno málo známych skutočností. Pozostáva z dvoch častí, internetového portálu a stretnutí – neformálneho (nielen) študentského vedeckého “klubu“, stretávania ľudí, ktorých zaujíma život, vesmír… a vôbec. Obe tieto časti okrem spoločného cieľa a filozofie spája taktiež možnosť do nich prispieť (viac tu: https://zivotvesmir.wordpress.com/pridajte-sa-k-nam/)!

Stretávanie ľudí, ktorých zaujíma život, vesmír a vôbec

Ktokoľvek sa doväčšej hĺbky zaujíma o niektorú z vied zisťuje, že len sťažka stíha sledovať literatúru hlavnej sféry svojho záujmu. Príčina? Rýchlosť publikovania rastúceho počtu nových objavov. Takto nám však unikajú zaujímavé objavy, nové či doplnené hypotézy alebo dôležité, no málo známe fenomény z iných odborov.

Našťastie, existuje lepší spôsob, než zápasiť s horami odbornej literatúry alebo spoliehať sa na skresľujúce, útržkovité a z kontextu vytrhnuté správy v médiách. Nechať sa usmerniť (ohľadom pozornosť si zasluhujúcej literatúry, filmov či osobností) ľuďmi, ktorí sú v danej téme doma. Príležitosťou na to sú naše stretnutia, ktoré sa uskutočňujú raz mesačne na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Pozostávajú z prednášok, diskusií a čítania z pohľadu vedy relevantných/zaujímavých úryvkov alebo krátkych textov.

Prednáška dr. Igora Kapišinského na 4. stretnutí ŽVV.

Čo chceme

  • Byť rozcestníkom možností.
  • Prezentovať témy so širším významom/dopadom ako je len jeden vedný odbor.
  • Vzbudiť fascináciu realitou a nadšenie z poznávania.
  • Prístupnou formou popularizovať vedu, skeptický prístup ku tvrdeniam a kritické myslenie.
  • Vytvoriť komunitu racionálne zmýšľajúcich ľudí s otvorenou mysľou.
  • Pomôcť si v poznávaní sveta v duchu vedeckej metódy a skepticizmu ako prístupu ku tvrdeniam
  • Pokúsiť sa prezentovať niektoré kontroverzné stanoviská viac v podobe „toto je jedna z možností“ než „takáto je pravda“.

Záber

Dôležité otázky vied o človeku a prírode – slovom, písmom, obrazom (od psychológie cez archeológiu až po fyziku, možno aj s korením filozofie)

* zvedavosť * podstata * súvis * rozhľad * vedomie * pravda *

Názov

Názov projektu, inšpirovaný tretím dielom “Stopárskej trilógie”, je poctou jej autorovi Douglasovi Adamsovi, spisovateľovi, ktorý prejavoval veľký záujem o vedu a technológiu.

Život, vesmír a vôbec

Administrátor stránky: Dušan Valent

Iniciátori projektu: Miroslav Fečík a Dušan Valent.

Príspevky (zoradené podľa dátumu prvého príspevku): Dušan Valent, Miroslav Fečík, Jana

 Chupáčová, Andrej Zeman, Martin Valent, Roman Brandtner a Peter Lenárt.

Špeciálne poďakovanie (abecedne): Dušan Braný, Dana Dvorská, Jana Hlinková (logo č. 1), Peter Isteník (logo č. 2), Peter Polóny, Samuel Rybár.